Условия за ползване на Stomatolozi.BG Затвори
Stomatolozi.BG

Зъболекари България онлайн

Намерете най-пълната и прозрачна информация за българските стоматолози и изберете при кого да отидете

Биодентин

автор: д-р Ирина Белева 24.05.2013 06:39 Какво е Биодентин?

Биодентинът е нов биоактивен цимент, с механични качества подобни на тези на дентина, който може да бъде използван като дентинова субстанция в короните и корените на зъбите. Оказва положителен ефект върху виталната пулпа и стимулира образуването на третичен дентин. При директен контакт с витална пулпна тъкан спомага образуването на репаративен дентин. Именно поради това е подходяща употребата му за директно покритие на пулпата.

В колко посещения можем да запазим виталитета на зъба?

В първото посещение, целия кавитет се запълва с биодентин. От 1 седмица до 6 месеца по-късно циментът се отстранява до нивото на емайло-циментовата граница, т.е. замества дентиновия слой, и се поставя композитна обтурация, заместваща липсващия емайл.

Кога лечението е успешно?

Ако лекуваният зъб продължава да бъде витален, не реагира с болка при перкусия и при рентгенологичното изследване не са установени апикални изменения- то лечението е успешно.

Какъв е процентът на успеваемост?

В момента се провеждат голям брой проучвания, които изследват успеваемостта на леченията с биодентин. В над 80% от проучванията резултатът е положителен в рамките 2-3 години. Тъй като обаче продуктът е нов на пазара, не може да се гарантира успеваемостта в по-дългосрочен план.

Biodentine е интересен и надежден продукт, който има потенциал и може да допринесе много в поддържането на виталността на пулпната тъкан.

Кога и къде се употребява биодентина?

Biodentine може да бъде използван както в коронковата част на зъба, така и в кореновата. Употребата му в коронковата част включва случаите на защита на пулпата, временно затваряне, лечението на дълбок кариес, шиечни обтурации, директно и индиректно пулпно покритие, както и пулпотомия. В кореновата част се употребява при стрип-перфорации (перфорация на кореновия канал), перфорации на пода на пулпната камера, вътрешна и външна резорбция, апексфиксация и ретроградно запълване на коренови канали.

В заключение, можем да кажем, че Biodentine може да се използва както като дентинова субстания, така и като цимент, за поддържане на пулпната виталност и стимулиране формирането на твърди тъкани, в т.ч. реактивен или репаративен дентин.

Поради своите качества Биодентин е интересна алтернатива на конвенционалните калциево-хидроксидни препарати. Той предлага предимства като директно пулпно покритие, а при някой определени случаи, може да спомогне за дългосрочното поддържане на зъбната виталност.

/за специалисти/ N.B.!

Незавизимо от избора на материал за директно пулпно покритие, т.вкл. материал, който е биосъзместим и стимулиращ формирането на ТЗТ, критична роля за успешното лечение зависи и от:

1. Пулпната тъкан трябва да е много добре почистена от бактерии и токсини.В клинични условия, това ще рече, че зъбът трябва да е асимптоматичен и кървенето от пулпата след откриването й да е лесно и бързо контролируемо.

2. Необходима е добра хемостаза. Наличието на кръвен коагулум на границата м/у пулпа и материал ще опорочи резултата от лечението. В този случай, натриевия хипохлорид е идеален за хемостаза, тъй като контролира кървенето, и същевременно дезинфекцира кавитета.

3. Микробактериалното замърсяване напулпната тъкан по време на лечение трябва да бъде избегнато. Това най-добре се постига с кофердам, особено когато лечението е вече в крайната трета на дентина- най-близо до пулпата, предпазва инвазията на микроорганизми от устната кухина и слюнката. Предпазването от инвазия на микроорганизми е ключов фактор за успешно директно пулпно покритие. Ирелевантни от друга страна са възрастта на пациента и големината на улцерата или страната от която се е открила.